Malmberg

Nova
Als trafficmanager en projectmanager heeft Saskia Bruil voor Malmberg gewerkt aan Nova (lesmateriaal natuur- en scheikunde).
Verantwoordelijk voor coördinatie en realisatie van folio en digitale producten.
• aansturen van het projectteam gedurende het schrijf- en realisatietraject;
• formuleren en realiseren van projectplannen (met als peilers: budget, planning, capaciteit en kwaliteit)
• bewaken van tijdsplanningen;
• financieel overzicht houden op het project;
• zorgen voor kwaliteit;
• rapporteren aan opdrachtgever en stakeholders
• contracteren en aansturen van externe partijen
Taal Actief
Als trafficmanager heeft Saskia Bruil voor Malmberg de plusboeken en woordenschat extra boeken bij het lesmateriaal van Taal Actief verzorgd. Inkoop, planning, coördinatie van de werkzaamheden en afstemming met het team en de leveranciers vielen onder mijn werkzaamheden.
Oefensoftware
Als trafficmanager heeft Saskia Bruil voor Malmberg gewerkt aan de animaties voor de oefensoftware bij Taal Actief woordenschat extra. Deze animaties zijn gemaakt in Flash.
De grote uitdaging van dit project was de grote hoeveelheid animaties die in korte tijd gemaakt moesten worden. Met een goede voorbereiding, zorgvuldige briefing, gebruik van technische hulpmiddelen (oa. sharepoint) en heldere werkafspraken heb ik als trafficmanager ervoor gezorgd dat de animaties snel en soepel gemaakt en getest konden worden. Alle animaties zijn met succes opgeleverd.
Wereldwijs 
Als trafficmanager heeft Saskia Bruil voor Malmberg gewerkt aan Wereldwijs (lesmateriaal aardrijkskunde bovenbouw).

Comments are closed.