Scrum

Heeft u een project waarbij u voortschrijdend inzicht verwacht? 

Met Scrum is het mogelijk om snel in te spelen op veranderingen en nieuw opgedane kennis. Men maakt hierbij optimaal gebruik van de deskundigheid die in het team zit.

Scrum is geschikt voor projecten met meerdere variabelen die kunnen wijzigen. Het gewenste eindresultaat kan tijdens het project wijzigen. Met behulp van scrum kan je daar snel op inspelen zonder het project stil te leggen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de groeiende deskundigheid, kennis en inzicht van de projectteamleden.

Scrum is een incrementele projectmanagement-methode. Belangrijke kenmerken bij Scrum zijn: onderling vertrouwen, samenwerking, communicatie en teamgeest.

Er wordt gewerkt in korte, intensieve, ‘sprints’ van twee à drie weken. Deze sprints leveren op zichzelf staande (deel)resultaten op.

De Product Owner (opdrachtgever) speelt een belangrijke rol en moet veel besluiten nemen en is intens betrokken tijdens het gehele traject. Er wordt gewerkt op basis van ‘User Stories’, die de Product Owner opstelt. Er is vooraf geen exact uitgewerkt Programma van Eisen. Wel zijn de belangrijkste User Stories beschreven. User Stories beschrijven wat de eindgebruiker met het resultaat moet kunnen. De aanpak staat niet beschreven in de User Stories. De ontwikkelaars krijgen de ruimte om met de beste oplossingen te komen. User Stories worden voor de start van elke sprint uitgewerkt, geprioriteerd en geselecteerd door de Product Owner.

Er is een vaste doorlooptijd en een vast budget. De omvang van het op te leveren product kan daardoor variëren. Gevolg is dat de opdrachtgever nooit vooraf exact weet hoeveel van zijn wensen (user stories) gerealiseerd kunnen worden. De opdrachtgever moet vertrouwen op de optimale prestatie van het team.

Door de korte cycli kom je er al heel snel achter als bepaalde keuzes minder goed blijken uit te pakken. Voor elke nieuwe sprint kunnen plannen worden bijgesteld.

Het team werkt zoveel mogelijk dagelijks op één locatie, in één ruimte. Dat zorgt voor intensieve communicatie en samenwerking. Hierdoor blijft het tempo hoog en kan iedereen elkaar scherp houden.

Voor projecten waarbij het resultaat uitgebreid, gespecificeerd en omschreven is Scrum niet de meest effectieve methode. Kies dan liever voor Prince2 of watervalmethode.

Comments are closed.